मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
Provincial Research and Training Center
जनकपुरधाम, नेपाल

परिचय

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७६/११/०५ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरको प्रशिक्षण भवन , आवास ,गृह ,चमेना गृह लगायत संरचनाहरु प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकार (तत्कालिन प्रदेश नं .२ ) लाई उपयोग गर्न हस्तान्तरण भएको हो |

“दक्ष जनप्रतिनिधी र कर्मचारी प्रशासन; दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन” को संस्थागत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका तीन तहका सरकारहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका साथै प्रदेशिक तथा स्थानीय स्तरका निकायहरूसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने हेतुले प्रदेशअनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको छ।

सतार अंसारी

कार्यकारी निर्देशक

फेसबुक

क्षमता विकासमा हाम्रो याेगदान


जम्मा तालिम संख्या : 112
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112
जम्मा तालिम संख्या : 112
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112
जम्मा तालिम संख्या : 11
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112

हालसम्म क्षमता विकासमा हाम्रो याेगदान


जम्मा तालिम संख्या : 112
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112

सबै भिडियोहरू


ग्यालरी