मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
Provincial Research and Training Center
जनकपुरधाम, नेपाल
भर्खरको अपडेट:

सहायकस्तर पाचौं तह/रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीक कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिम सम्बन्धमा आबेदकहरुको लागि मिति २०८१/०२/१३ गतेको अत्यन्त जरुरी सूचना।         नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिकमा पहिलो पटक मिति २०८१/०२/०७ मा प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउ पत्र आवहानको सूचना         यस प्रशिक्षण केन्द्रभित्रको आवास खाली गर्ने ३५ दिने सूचना ।         राजपत्र अनंकित द्वितिय श्रेणी/सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीहरुको ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमको मिति २०८०।१०।१६ मा प्रकाशित सूचना         जनकपुर टुडे मिडिया ग्रुप प्रा.लि.,जनकपुरधाम दैनिक पत्रिकामा मिति २०८०।०९।१९ गते प्रकाशित चमेना गृह सञ्चालन सम्बन्धी सूचना         आ.व.२०८०/०८१ को लागि चमेनागृहमा उपलब्ध गराउनु पर्ने खाना तथा खाजाको विवरण         Fiscal year 2079/080 Annual Progress Report        

परिचय

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७६/११/०५ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरको प्रशिक्षण भवन , आवास ,गृह ,चमेना गृह लगायत संरचनाहरु प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकार (तत्कालिन प्रदेश नं .२ ) लाई उपयोग गर्न हस्तान्तरण भएको हो |

“दक्ष जनप्रतिनिधी र कर्मचारी प्रशासन; दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन” को संस्थागत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका तीन तहका सरकारहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका साथै प्रदेशिक तथा स्थानीय स्तरका निकायहरूसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने हेतुले प्रदेशअनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको छ।

सतार अंसारी

कार्यकारी निर्देशक

फेसबुक

क्षमता विकासमा हाम्रो याेगदान


जम्मा तालिम संख्या : 112
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112
जम्मा तालिम संख्या : 112
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112
जम्मा तालिम संख्या : 11
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112

हालसम्म क्षमता विकासमा हाम्रो याेगदान


जम्मा तालिम संख्या : 112
जम्मा प्रशिक्षार्थी: 112
सेवाकालीन तालिम संख्या: 112
सेवाकालीन प्रशिक्षार्थी संख्या : 112
तालिम सामग्री निर्माण :112
सवाल केन्द्रित संवाद : 112
अनुसन्धान : 112
परामर्श सेवा : 112

सबै भिडियोहरू


ग्यालरी