मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
Provincial Research and Training Center
जनकपुरधाम, नेपाल

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, गण्डकी प्रदेशबाट प्रदेशस्तरीय अनुगमन, अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम


मध्यमकालिन खर्च संरचना सम्बन्धी ३ दिने अनुशिक्षण तथा प्रयोगात्मक सत्र सम्पन्न १३-१५ जेष्ठ २०८१


Three Days Orientation on Transformative Leadership for the Elected Women Leaders of Dhanusha District


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खरिदार / सहायक स्तर चौथो तहका कर्मचारीहरुका लागि ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिम कार्यक्रम सम्पन्न २०८०।११।२९ गते


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खरिदार/सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीहरुको लागि ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिम अन्तर्गत विहानीको योगा कक्षा मिति: २०८०/११/०३


सेवाकालीन तालिमका सहभागी प्रशिक्षार्थिहरु तथा यस केन्द्रका कर्मचारीहरु द्वारा यस प्रशिक्षण केन्द्रको परिसरभित्र सरसफाई


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खरिदार/सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीहरुको लागि ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिमको‌ आज पहिलो दिन (मिति: २०८०/१०/२१)


संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका खरिदार/सहायकस्तर चौथो तहका कर्मचारीहरुको लागि ३० कार्यदिने सेवाकालीन तालिम (मिति: २०८०/११/०४)


सप्तरी र सिरहा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका MIS अपरेटरहरूकालागि व्यक्तिगत घटना दर्ता र सुचना व्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धि ३-दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न - (१९-२१ जेष्ठ, लहान)


सिरहा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लैससास सम्पर्क व्यक्तिहरू (GESI Focal Person) का लागि रुपान्तरणिय पद्धतीद्वारा लैससास मूलप्रवाहीकरण बारे ३-दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न (१७-१९ जेष्ठ २०८१)


सप्तरी र सिरहा जिल्लाका स्थानीय तहहरूबाट उपमेयर/उपाध्यक्ष, योजना अधिकृत र लेखा अधिकृत/आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखका लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना सम्बन्धी ३-दिने अनुशिक्षण तथा प्रयोगात्मक सत्र सम्पन्न


सप्तरी र सिरहा जिल्लाका सबै स्थानीय तहका इन्जिनियरहरुका लागि Structural Design and AutoCAD सम्बन्धी ३-दिने क्षमता विकास तालिम सम्पन्न (१७-१९ जेष्ठ २०८१, लहान)


धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहका लैससास सम्पर्क व्यक्तिहरूका लागि रुपान्तरणिय पद्धतीद्वारा लैससास मूलप्रवाहीकरण बारे ३-दिने क्षमता विकास तालिम (२२-२४ जेष्ठ )


धनुषा र महोत्तरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहका MIS अपरेटरहरुका लागि ब्यक्तिगत घटना दर्ता र सूचना ब्यवस्थापन प्रणाली सम्बन्धी ३-दिने क्षमता विकास तालिम (२२-२४ जेष्ठ)


अन्य फोटो ग्यालेरी