मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
Provincial Research and Training Center
जनकपुरधाम, नेपाल

परिचय


नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०७६/११/०५ को निर्णयानुसार स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहेको ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरको प्रशिक्षण भवन , आवास ,गृह ,चमेना गृह लगायत संरचनाहरु प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य गर्नका लागि मधेश प्रदेश सरकार (तत्कालिन प्रदेश नं .२ ) लाई उपयोग गर्न हस्तान्तरण भएको हो |

“दक्ष जनप्रतिनिधी र कर्मचारी प्रशासन; दिगो विकास, समृद्धि र सुशासन” को संस्थागत मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सङ्घीय संरचना अन्तर्गतका तीन तहका सरकारहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको क्षमता विकासका साथै प्रदेशिक तथा स्थानीय स्तरका निकायहरूसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने हेतुले प्रदेशअनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना भएको छ।परिचय


दिर्घकालिन सोंचः सङ्घीय राज्य प्रणालीलाई सुदृढ, सक्षम, जनहीतकारी बनाउनका लागि प्रदेश स्तरमा एउटा उत्कृष्ट केन्द्र (Centre of Excellence)को रुपमा स्थापित हुने । संस्थागत मान्यताः • लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण • समता र विकास • दिगो विकास र मौसम परिवर्तनका असरहरूको ब्यवस्थापन • सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मूल्य र मान्यता

ध्येयः समस्यामूलक अनुसन्धान, गुणस्तरीय प्रशिक्षण, मुद्धाकेन्द्रित संवाद, मागमा आधारित परामर्श सेवा आदिको माध्यमले जनप्रतिनिधि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई योजनाबद्ध तरिकाले प्रशासनिक र व्यवस्थापकिय क्षमता अभिबृद्धिमा सहयोग पुर्याउने ।

उद्धेश्यहरूः  प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, मनोनित वा नियुक्त पदाधिकारी, प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्थापित संस्थान तथा संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने,  समस्यामूलक अनुसन्धान र आवश्यक्ता पहिचानको आधारमा प्रशिक्षण सामाग्री तयार गर्ने तथा परामर्श सेवा एवं ज्ञान ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,  आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउन विभिन्न विधाहरूमा व्यक्तिगत, पेशागत, संस्थागत र प्रणालीगत क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,

भर्खरको सूचनाहरु