मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
Provincial Research and Training Center
जनकपुरधाम, नेपाल

सुझाब तथा प्रतिक्रिया


If you have any queries please fill this form or contact our office. Thank you.

सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
जनकपुरधाम, नेपाल

फोन नम्बर : ०४१-४२४१८३,४२४११८४

prtcjnk@gmail.com
हामीलाई तपाईको प्रतिक्रिया कुनै पनि समय पठाउनुहोस।

http://prtc.madhesh.gov.np
हाम्रो आधिकारिक साइट