मधेश प्रदेश सरकार
प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र
Provincial Research and Training Center
जनकपुरधाम, नेपाल

सूचना र जानकारी


सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना- २०८०।०७।१६

2023-11-02

सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी Online मनोनयन फारम भर्दा आईपर्ने प्राविधिक समस्या सहजिकरण सम्बन्धि सूचना

2023-10-16

सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

2023-10-14

अनुसूची-२क - मौजुदा सूचीमा दर्ता गरी पाउँ निवेदन

2023-09-27

सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना

2023-09-27

सूचना सूचना सूचना

2023-09-26

प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम

2023-07-04

प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र(स्थापना तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७८

2023-07-04